Bläddra


Hem | Sök | ?


Gamla testamentet
Tillägg till Gamla testamentet
Nya testamentet
Bläddra... (mindre sidor)
Längst ned på sidan


Gamla testamentet
 
Första Moseboken - Genesis 1 Mos
Andra Moseboken - Exodus 2 Mos
Tredje Moseboken - Leviticus 3 Mos
Fjärde Moseboken - Numeri 4 Mos
Femte Moseboken - Deuteronomium 5 Mos
Josua Jos
Domarboken Dom
Rut Rut
Första Samuelsboken 1 Sam
Andra Samuelsboken 2 Sam
Första Kungaboken 1 Kung
Andra Kungaboken 2 Kung
Första Krönikeboken 1 Krön
Andra Krönikeboken 2 Krön
Esra Esr
Nehemja Neh
Ester Est
Job Job
Psaltaren Ps
Ordspråksboken Ords
Predikaren Pred
Höga visan Höga v
Jesaja Jes
Jeremia Jer
Klagovisorna Klag
Hesekiel Hes
Daniel Dan
Hosea Hos
Joel Joel
Amos Am
Obadja Ob
Jona Jon
Mika Mik
Nahum Nah
Habackuk Hab
Sefanja Sef
Haggaj Hagg
Sakarja Sak
Malaki Mal

Tillägg till Gamla testamentet
 
Tobit Tob
Judit Judit
Ester - enligt den grekiska texten Est Gr
Första Mackabeerboken 1 Mack
Andra Mackabeerboken 2 Mack
Salomos vishet Vish
Jesus Syraks vishet Syr
Baruk Bar
Jeremias brev Jer br
Tillägg till Daniel Till Dan
Manasses bön Man

Nya testamentet
 
Evangeliet enligt Matteus Matt
Evangeliet enligt Markus Mark
Evangeliet enligt Lukas Luk
Evangeliet enligt Johannes Joh
Apostlagärningarna Apg
Till de kristna i Rom Rom
Till de kristna i Korinth - Första brevet 1 Kor
Till de kristna i Korinth - Andra brevet 2 Kor
Till de kristna i Galatien Gal
Till de kristna i Efesos Ef
Till de kristna i Filippi Fil
Till de kristna i Kolossai Kol
Till de kristna i Thessalonike - Första brevet 1 Thess
Till de kristna i Thessalonike - Andra brevet 2 Thess
Till Timotheos - Första brevet 1 Tim
Till Timotheos - Andra brevet 2 Tim
Till Titus Tit
Till Filemon Filem
Till hebreerna Heb
Jakobs brev Jak
Petrus första brev 1 Pet
Petrus andra brev 2 Pet
Johannes första brev 1 Joh
Johannes andra brev 2 Joh
Johannes tredje brev 3 Joh
Judas brev Jud
Johannes uppenbarelse Upp


Högst upp på sidan
Gamla testamentet
Tillägg till Gamla testamentet
Nya testamentet
Bläddra... (mindre sidor)


Hem | Sök | ?