Bläddra


Hem | Sök | ?


Gamla testamentet I...
Gamla testamentet II...
Tillägg till Gamla testamentet...
Nya testamentet
Hela Bibeln... (stor sida)
Längst ned på sidan


Nya testamentet
 
Evangeliet enligt Matteus Matt
Evangeliet enligt Markus Mark
Evangeliet enligt Lukas Luk
Evangeliet enligt Johannes Joh
Apostlagärningarna Apg
Till de kristna i Rom Rom
Till de kristna i Korinth - Första brevet 1 Kor
Till de kristna i Korinth - Andra brevet 2 Kor
Till de kristna i Galatien Gal
Till de kristna i Efesos Ef
Till de kristna i Filippi Fil
Till de kristna i Kolossai Kol
Till de kristna i Thessalonike - Första brevet 1 Thess
Till de kristna i Thessalonike - Andra brevet 2 Thess
Till Timotheos - Första brevet 1 Tim
Till Timotheos - Andra brevet 2 Tim
Till Titus Tit
Till Filemon Filem
Till hebreerna Heb
Jakobs brev Jak
Petrus första brev 1 Pet
Petrus andra brev 2 Pet
Johannes första brev 1 Joh
Johannes andra brev 2 Joh
Johannes tredje brev 3 Joh
Judas brev Jud
Johannes uppenbarelse Upp


Högst upp på sidan
Gamla testamentet I...
Gamla testamentet II...
Tillägg till Gamla testamentet...
Nya testamentet
Hela Bibeln... (stor sida)


Hem | Sök | ?