Hjälp

 
Sök

A. Slå upp verser
Börja med att skriva en punkt och skriv sedan en eller flera versreferenser enligt följande exempel:
    .joh 3
    .joh 3:16
    .joh 3:16-17
    .joh 3:16; rom 7:1; 8:1,39
Verser åtskiljs med kommatecken, medan kapitel (och bibelböcker) åtskiljs med semikolon.

Angående förkortningar, se sidan Bläddra.
 
B. Sök efter ord
För att söka efter ett eller flera ord gör du så här:

1. Skriv en fråga enligt följande exempel (lägg märke till att du åtskiljer ord med blanksteg):

kär
Söker efter alla verser som innehåller ordet "kär".

kär petrus
Söker efter alla verser som antingen innehåller ordet "kär" eller ordet "petrus" eller båda orden.

+kär +petrus
Söker efter alla verser som innehåller de båda orden "kär" och "petrus" .

+kär -petrus
Söker efter alla verser som innehåller ordet "kär" men inte ordet "petrus" .

+kär +skön*
Söker efter alla verser som innehåller ordet "kär" och ord som börjar på "skön" (t ex "skönhet") .

fr?d*
Söker efter alla verser som innehåller ord som börjar på "fr", fortsätter med ett valfritt tecken och avslutas med "d" åtföljt av inget, ett eller flera tecken (t ex "frid" och "freden") .

+andlig* +välsign*
Söker efter alla verser som både innehåller ord som börjar på "andlig" och ord som börjar på "välsign".

"håller kär"
Söker efter alla verser som innehåller frasen "håller kär".

2. Välj knappen Sök.


+ = ordet måste finnas med i versen
- = ordet får inte finnas med i versen
* = står för ett, flera eller inget tecken
? = står för ett tecken
" = citattecken används vid frassökning

 
Bläddra

Använd sidan Bläddra för att gå till en viss bibelbok och sedan bläddra framåt och bakåt i bibeltexten. Om du i ett sökresultat klickar på en bibelreferens kommer du till denna sida med versen du klickade på i sitt sammanhang.

 
Dagens text

Presenterar dagens bibeltext enligt Svenska Bibelsällskapets bibelläsningsplan.

 
Hem