Dagens text

2019-01-16

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.


Ef 6:10