Dagens text

2018-02-18

Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.


Joh 16:24