Dagens text

2019-03-23
Men Herren är min trygga borg,
min Gud är min klippa och min tillflykt.

Ps 94:22