Dagens text

2018-06-23

Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.


Kol 3:17