Läs bibeltext

Matt 16:13
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?"
Matt 16:14
De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet." -
Matt 16:15
"Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?"
Matt 16:16
Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son."
Matt 16:17
Då sade Jesus till honom: "Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen.
Matt 16:18
Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.
Matt 16:19
Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen."
Matt 16:20
Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.
Matt 16:21
Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.
Matt 16:22
Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: "Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig."
Matt 16:23
Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."