Läs bibeltext

Joh 16:4
Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.
Joh 16:4
Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er.
Joh 16:5
Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du?
Joh 16:6
utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg.
Joh 16:7
Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er,
Joh 16:8
och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.
Joh 16:9
Synd: de tror inte på mig.
Joh 16:10
Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre.
Joh 16:11
Dom: denna världens härskare är dömd.
Joh 16:12
  Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.
Joh 16:13
Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.