Läs bibeltext

Apg 5:33
  Rådsmedlemmarna blev ursinniga och talade om att döda dem.
Apg 5:34
Men då reste sig en av fariseerna i rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var högt aktad av hela folket, och sade till om att männen skulle föras ut ett tag.
Apg 5:35
Sedan fortsatte han: "Israeliter, tänk er för innan ni gör något med de här männen.
Apg 5:36
För inte så länge sedan uppträdde Theudas och gav sig ut för att vara något, och han fick säkert fyrahundra anhängare. Men han dödades, och hela skaran som hade följt honom upplöstes och försvann.
Apg 5:37
Efter honom, medan skattskrivningen pågick, kom Judas från Galileen och lyckades dra med sig många människor. Men också han miste livet, och hela skaran som hade följt honom skingrades.
Apg 5:38
Därför säger jag er nu: lämna de här männen i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt.
Apg 5:39
Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv."
Apg 5:40
  De följde hans råd och kallade in apostlarna, förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de låtit prygla dem.
Apg 5:41
Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Namnets skull.
Apg 5:42
De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias.
Apg 6:1
Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen.