Läs bibeltext

Ef 5:22
Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren.
Ef 5:23
Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud - han som också är frälsare för denna sin kropp.
Ef 5:24
Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.
Ef 5:25
  Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den
Ef 5:26
för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet.
Ef 5:27
Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara.
Ef 5:28
På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv,
Ef 5:29
ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan -
Ef 5:30
vi är ju delarna som bildar hans kropp.
Ef 5:31
Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett.
Ef 5:32
Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.