Läs bibeltext


Första Moseboken — Genesis
 
1 Mos 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
1 Mos 1:2
  Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.
1 Mos 1:3
Gud sade: "Ljus, bli till!" Och ljuset blev till.
1 Mos 1:4
Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.
1 Mos 1:5
Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.
1 Mos 1:6
  Gud sade: "I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten." Och det blev så.