Läs bibeltext

Jes 33:9
    Landet sörjer och förtvinar,
    Libanon blygs och svartnar,
    Sharon har blivit som en öken,
    Bashan och Karmel ligger kala.
Jes 33:10
    Nu träder jag fram i min höghet, säger Herren,
    nu visar jag mig i min makt.
Jes 33:11
    Ni är havande med hö, ni föder halm,
    min andedräkt skall förtära er som eld.
Jes 33:12
    Folken skall brännas till aska,
    eldas upp som avhugget törne.
Jes 33:13
    De som är fjärran får höra vad jag gjort,
    de som är nära förnimmer min makt.
Jes 33:14
    Syndarna bävar i Sion,
    de gudlösa grips av skräck:
    "Vem kan bo vid en förtärande eld,
    vid ständigt brinnande lågor?"
Jes 33:15
    Den som lever rättfärdigt
    och talar sanning,
    den som skyr vad som vinns med våld
    och slår ifrån sig när han erbjuds mutor,
    den som inte vill höra talas om dråp
    och inte vill se åt det som är ont.
Jes 33:16
    Han får bo på höjderna,
    klippfästet skall vara hans tillflykt,
    han skall ha nog med bröd
    och aldrig sakna vatten.
Jes 33:17
    Du skall få skåda en konung i all hans glans,
    du skall se det fjärran landet.
Jes 33:18
    Då minns du skräckens tid -
    var är nu han som räknade,
    var är nu han som vägde?
    Var är nu han som räknade tornen?
Jes 33:19
    Det grymma folket ser du inte mer,
    folket som talade så underligt,
    ett främmande, obegripligt språk.