Läs bibeltext

Jes 62:1
    För Sions skull skall jag inte tystna,
    för Jerusalems skull inte tiga,
    förrän upprättelsens morgon gryr
    och hennes räddning lyser som ett bloss.
Jes 62:2
    Folken skall se din upprättelse,
    alla kungar se din härlighet.
    Du skall få ett nytt namn,
    som Herren själv förkunnar,
Jes 62:3
    du blir en praktfull krona i Herrens hand,
    ett kungligt diadem i din Guds händer.
Jes 62:4
    Du skall inte längre kallas "den övergivna",
    ditt land inte längre kallas "den förskjutna",
    utan du skall heta "hon som jag har kär"
    och ditt land "den äkta makan".
    Ty Herren har dig kär
    och ditt land skall äktas av honom.
Jes 62:5
    Som när en ung man äktar en flicka,
    så skall han som bygger upp dig ta dig till äkta,
    och som brudgummen gläds åt sin brud,
    så skall din Gud glädjas över dig.
Jes 62:6
    På dina murar, Jerusalem, ställer jag väktare.
    De skall aldrig tystna, varken dag eller natt.
    Ni som ropar till Herren, ge er ingen ro!
Jes 62:7
    Och ge honom ingen ro,
    förrän han upprättar Jerusalem
    och hela jorden sjunger dess lov.
Jes 62:8
    Herren svär vid sin högra hand,
    vid sin starka arm:
    Aldrig mer skall jag ge din säd
    som föda åt dina fiender,
    främlingar skall inte dricka ditt vin,
    det som du har arbetat med.
Jes 62:9
    Nej, de som bärgar säden skall äta den,
    och de skall prisa Herren,
    de som skördar vinet skall dricka det
    på mina heliga förgårdar.
Jes 62:10
    Fram, fram genom portarna!
    Bana väg för folket!
    Bryt väg, bryt väg,
    röj undan alla stenar!
    Höj ett fälttecken för folken!
Jes 62:11
    Herren förkunnar över hela jorden:
    Säg till dotter Sion:
    Se, din räddare kommer.
    Sin segerlön har han med sig,
    de han vunnit går framför honom.