Läs bibeltext

Mark 2:23
En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick.
Mark 2:24
Då sade fariseerna till honom: "Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?"
Mark 2:25
Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta?
Mark 2:26
Han gick in i Guds hus - det var när Evjatar var överstepräst - och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom."
Mark 2:27
Och Jesus sade till dem: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.
Mark 2:28
Alltså är Människosonen herre också över sabbaten."
Mark 3:1
Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand.
Mark 3:2
De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för.
Mark 3:3
Han sade till mannen med den förtvinade handen: "Stig upp och kom fram."
Mark 3:4
Sedan frågade han dem: "Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?" De teg.
Mark 3:5
Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sade han: "Håll fram handen." Han höll fram den, och den blev bra igen.