Läs bibeltext

Mark 12:26
Men vad det beträffar att de döda uppstår, har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken, hur Gud säger till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.
Mark 12:27
Gud är inte en gud för döda utan för levande. Ni tar grundligt miste."
Mark 12:28
En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: "Vilket är det viktigaste budet av alla?"
Mark 12:29
Jesus svarade: "Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren,
Mark 12:30
och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.
Mark 12:31
Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte."
Mark 12:32
Den skriftlärde sade: "Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han.
Mark 12:33
Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer."
Mark 12:34
När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: "Du har inte långt till Guds rike." Sedan vågade ingen fråga honom mera.
Mark 12:35
Då Jesus undervisade i templet frågade han: "Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son?
Mark 12:36
David har ju själv sagt, genom den heliga anden: Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender under dina fötter.