Läs bibeltext

Mark 16:15
Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.
Mark 16:16
Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.
Mark 16:17
Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål,
Mark 16:18
de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska."
Mark 16:19
  När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.
Mark 16:20
Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Evangeliet enligt Lukas
 
Luk 1:1
Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss,
Luk 1:2
så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare,
Luk 1:3
och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos,
Luk 1:4
för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga.
Luk 1:5
På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet.