Läs bibeltext

Luk 3:15
  Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias.
Luk 3:16
Men han svarade dem alla: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld.
Luk 3:17
Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar."
Luk 3:18
  På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem.
Luk 3:19
Men när han gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias och för det myckna onda som han hade gjort,
Luk 3:20
lade Herodes till allt annat också det att han satte Johannes i fängelse.
Luk 3:21
När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen
Luk 3:22
och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: "Du är min älskade son, du är min utvalde."
Luk 3:23
Jesus var omkring trettio år när han först trädde fram. Han var, menade man, son till Josef, som var son till Eli,
Luk 3:24
son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannaj, son till Josef,
Luk 3:25
son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Naggaj,