Läs bibeltext

Luk 4:43
Men han sade till dem: "Jag måste förkunna budskapet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag har blivit utsänd."
Luk 4:44
Och sedan predikade han i synagogorna i Judeen.
Luk 5:1
En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord
Luk 5:2
fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten.
Luk 5:3
Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten.
Luk 5:4
När han hade slutat tala sade han till Simon: "Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där."
Luk 5:5
Simon svarade: "Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten."
Luk 5:6
Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista,
Luk 5:7
och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka.
Luk 5:8
Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: "Lämna mig, herre, jag är en syndare."
Luk 5:9
Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat -