Läs bibeltext

Joh 2:1
På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där.
Joh 2:2
Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet.
Joh 2:3
Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: "De har inget vin."
Joh 2:4
Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än."
Joh 2:5
Hans mor sade till tjänarna: "Gör det han säger åt er."
Joh 2:6
Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter.
Joh 2:7
Jesus sade: "Fyll kärlen med vatten", och de fyllde dem till brädden.
Joh 2:8
Sedan sade han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden", och det gjorde de.
Joh 2:9
Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom - men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet - ropade han på brudgummen
Joh 2:10
och sade: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu."
Joh 2:11
Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.