Läs bibeltext

Rom 7:18
Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott.
Rom 7:19
Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.
Rom 7:20
Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig.
Rom 7:21
Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda -
Rom 7:22
i mitt inre bejakar jag ju Guds lag.
Rom 7:23
Men jag ser en annan lag i mina lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar.
Rom 7:24
Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp?
Rom 7:25
Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre! Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min köttsliga natur syndens lag.
Rom 8:1
Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.
Rom 8:2
Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Rom 8:3
Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.