Läs bibeltext

1 Kor 13:9
Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad.
1 Kor 13:10
Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.
1 Kor 13:11
  När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.
1 Kor 13:12
Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
1 Kor 13:13
  Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
1 Kor 14:1
Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera.
1 Kor 14:2
Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud; ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter.
1 Kor 14:3
Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar.
1 Kor 14:4
Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen.
1 Kor 14:5
Jag vill gärna att ni alla talar med tungor men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd.
1 Kor 14:6
  Nej, bröder, vad hjälper det er om jag kommer till er och talar med tungor men inte ger er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning?