Läs bibeltext

1 Kor 15:1
Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står
1 Kor 15:2
och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse - den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro.
1 Kor 15:3
Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna,
1 Kor 15:4
att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna
1 Kor 15:5
och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.
1 Kor 15:6
Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit.
1 Kor 15:7
Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna.
1 Kor 15:8
Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster.
1 Kor 15:9
Jag är ju den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.
1 Kor 15:10
Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig.
1 Kor 15:11
Jag eller de - så är det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro.