Läs bibeltext

2 Kor 6:7
sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar,
2 Kor 6:8
i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen,
2 Kor 6:9
jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds,
2 Kor 6:10
plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.
2 Kor 6:11
Jag talar fritt till er, bröder i Korinth. Mitt hjärta står öppet för er.
2 Kor 6:12
Ni har det inte trångt hos mig, det är i ert eget bröst som det är trångt.
2 Kor 6:13
Ge mig lika för lika - till er som är mina barn säger jag så - och öppna era hjärtan, ni också.
2 Kor 6:14
Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset gemensamt med mörkret?
2 Kor 6:15
Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende?
2 Kor 6:16
Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
2 Kor 6:17
Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er,