Läs bibeltext

Gal 2:15
Vi är visserligen judar till födseln, inte hedningar och syndare.
Gal 2:16
Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig.
Gal 2:17
Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte.
Gal 2:18
Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare.
Gal 2:19
Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus,
Gal 2:20
men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.
Gal 2:21
Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.
Gal 3:1
Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst.
Gal 3:2
Svara mig på en enda sak: var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden eller genom att tro på vad ni fick höra?
Gal 3:3
Hur kan ni vara sådana dårar? Skall det som för er började med Anden nu sluta med köttet?
Gal 3:4
Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves.