Läs bibeltext

1 Thess 2:1
Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves.
1 Thess 2:2
Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förödmjukats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er trots hårt motstånd.
1 Thess 2:3
Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter.
1 Thess 2:4
Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör; det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud, som prövar våra hjärtan.
1 Thess 2:5
Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller haft någon baktanke på egen fördel - Gud är vårt vittne -
1 Thess 2:6
och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor, varken av er eller andra.
1 Thess 2:7
Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. I stället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn.
1 Thess 2:8
Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit för oss.
1 Thess 2:9
Ni minns ju, bröder, hur vi slet och släpade; dag och natt arbetade vi för att inte behöva ligga någon av er till last när vi förkunnade Guds evangelium för er.
1 Thess 2:10
Ni, och Gud, kan vittna om hur heligt, rätt och oförvitligt vi handlade mot er som tror.
1 Thess 2:11/12
Ni vet att vi förmanade och uppmuntrade varenda en av er som en far sina barn och enträget vädjade till er att leva ett liv värdigt den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet.