Läs bibeltext

Tit 2:11
  Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor.
Tit 2:12
Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är,
Tit 2:13
medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet.
Tit 2:14
Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.
Tit 2:15
  Så skall du tala, uppmuntra och tillrättavisa, med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.
Tit 3:1
Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter och alltid vara beredda att göra det som är gott.
Tit 3:2
De får inte förolämpa någon utan skall vara fridsamma och försynta och visa ödmjukhet mot alla människor.
Tit 3:3
  Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna, slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi avskydde varandra.
Tit 3:4
  Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
Tit 3:5
räddade han oss - inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig - och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden.
Tit 3:6
Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss,