Läs bibeltext

1 Pet 1:3
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda,
1 Pet 1:4
till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen.
1 Pet 1:5
Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.
1 Pet 1:6
  Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag,
1 Pet 1:7
för att det som är äkta i er tro - och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld - skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras.
1 Pet 1:8
Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje
1 Pet 1:9
då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.
1 Pet 1:10
  Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få.
1 Pet 1:11
De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa.
1 Pet 1:12
Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.
1 Pet 1:13
Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.