Läs bibeltext

1 Pet 5:14
Hälsa varandra med kärlekens kyss.
  Frid åt er alla som lever i Kristus.

Petrus andra brev
 
2 Pet 1:1
Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.
2 Pet 1:2
Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre.
2 Pet 1:3
Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss.
2 Pet 1:4
Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld.
2 Pet 1:5
Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap,
2 Pet 1:6
till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan,
2 Pet 1:7
till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.
2 Pet 1:8
Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.
2 Pet 1:9
Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet; han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder.
2 Pet 1:10
  Gör i stället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall,