Läs bibeltext

1 Joh 3:21
Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud.
1 Joh 3:22
Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom.
1 Joh 3:23
Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.
1 Joh 3:24
Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.
1 Joh 4:1
Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.
1 Joh 4:2
Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud,
1 Joh 4:3
men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen.
1 Joh 4:4
Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen.
1 Joh 4:5
De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem.
1 Joh 4:6
Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.
1 Joh 4:7
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.