Läs bibeltext

1 Joh 4:7
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.
1 Joh 4:8
Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.
1 Joh 4:9
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.
1 Joh 4:10
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
1 Joh 4:11
  Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
1 Joh 4:12
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
1 Joh 4:13
Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss.
1 Joh 4:14
Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.
1 Joh 4:15
Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.
1 Joh 4:16
Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
  Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
1 Joh 4:17
I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen.