Läs bibeltext

1 Joh 4:11
  Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
1 Joh 4:12
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
1 Joh 4:13
Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss.
1 Joh 4:14
Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.
1 Joh 4:15
Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.
1 Joh 4:16
Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
  Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
1 Joh 4:17
I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen.
1 Joh 4:18
Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.
1 Joh 4:19
Vi älskar därför att han först älskade oss.
1 Joh 4:20
Om någon säger: "Jag älskar Gud" men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.
1 Joh 4:21
Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.