Läs bibeltext

Upp 5:4
Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den.
Upp 5:5
Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill."
Upp 5:6
  Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden.
Upp 5:7
Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen.
Upp 5:8
Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner.
Upp 5:9
Och de sjöng en ny sång:
    Du är värdig att ta boken
    och bryta dess sigill,
    ty du har blivit slaktad, och med ditt blod
    har du friköpt åt Gud
    människor av alla stammar och språk
    och länder och folk.
Upp 5:10
    Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud,
    till präster åt honom.
    Och de skall vara kungar på jorden.
Upp 5:11
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen,
Upp 5:12
och de sade med hög röst:
    Lammet som blev slaktat är värdigt
    att ta emot makten
    och få rikedom och vishet och styrka
    och ära och härlighet och lovsång.
Upp 5:13
Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga:
    Den som sitter på tronen,
    honom och Lammet tillhör lovsången
    och äran och härligheten och väldet
    i evigheters evighet.
Upp 5:14
Och de fyra varelserna sade: "Amen." Och de äldste föll ner och tillbad.