Läs bibeltext

1 Sam 17:32
Och David sade till Saul: "Låt dig inte skrämmas av honom, herre. Jag, din tjänare, skall gå ut och strida mot den där filistén." -
1 Sam 17:33
"Inte duger du till att slåss mot filistén", svarade Saul, "du är ju bara en pojke, och han har varit krigare i hela sitt liv."
1 Sam 17:34
Men David sade: "Jag har vallat får åt min far. När det kom ett lejon och tog ett får ur hjorden
1 Sam 17:35
sprang jag efter det, slog ner det och ryckte bytet ur käftarna på det. När det anföll mig grep jag det i manen och slog ihjäl det.
1 Sam 17:36
Också en björn har jag fällt, och det skall gå likadant för den där oomskurne filistén som det gick för dem, eftersom han har skymfat den levande Gudens här."
1 Sam 17:37
Och han tillade: "Herren som har räddat mig från både lejon och björn, han skall rädda mig från den där filistén." Då sade Saul till honom: "Gå. Herren är med dig."
1 Sam 17:38
  Så klädde han David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och ett harnesk.
1 Sam 17:39
Sedan spände David fast svärdet utanpå kläderna och försökte gå i rustningen - det hade han aldrig tidigare prövat. "Nej, med allt det här kan jag inte gå", sade han till Saul, "jag har aldrig gjort det förr." Och så lade han av sig rustningen.
1 Sam 17:40
Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel.
  Med slungan i handen gick han emot filistén.
1 Sam 17:41
Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig.
1 Sam 17:42
När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom - det var ju bara en ung pojke, ljushyllt och vacker.