Läs bibeltext

1 Sam 18:6
  Då hären kom tillbaka efter att David hade dödat filistén gick kvinnorna i Israels alla städer ut för att titta, och danserskor mötte kung Saul med glädjerop och tamburiner och tresträngade lyror.
1 Sam 18:7
De jublande kvinnorna sjöng:
    Saul har slagit tusen,
    David tio tusen.
1 Sam 18:8
Saul tog mycket illa upp, och i sin förbittring sade han: "Åt David ger de tio tusen och åt mig tusen. Nu fattas honom bara kungamakten."
1 Sam 18:9
Från och med nu hade Saul ögonen på David.
1 Sam 18:10
  Följande dag överfölls Saul av en ond ande från Gud och bar sig åt som en besatt inne i sitt hus. David spelade lyra, som han brukade göra varje dag. Saul hade ett spjut i handen
1 Sam 18:11
och höjde det. "Jag skall nagla fast David vid väggen", tänkte han, men David vek undan två gånger.
1 Sam 18:12
Då blev Saul rädd för honom, eftersom Herren var med David men hade vänt sig från honom själv.
1 Sam 18:13
Han ville inte längre ha David i sin närhet utan gav honom befälet över tusen man. David ledde sina män i strid
1 Sam 18:14
och lyckades väl i alla sina företag, ty Herren var med honom.
1 Sam 18:15
Saul såg hans stora framgångar och blev skrämd,
1 Sam 18:16
men alla i Israel och Juda älskade David, som ledde dem i striden.