Läs bibeltext

2 Sam 5:13
  Efter flyttningen från Hebron tog David nya bihustrur och hustrur från Jerusalem och fick fler söner och döttrar.
2 Sam 5:14
Detta är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Shammua, Shovav, Natan, Salomo,
2 Sam 5:15
Jivchar, Elishua, Nefeg, Jafia,
2 Sam 5:16
Elishama, Eljada och Elifelet.
2 Sam 5:17
När filisteerna hörde att David blivit smord till kung över Israel gav de sig ut efter honom. David fick veta det och sökte sig ner till fästningen,
2 Sam 5:18
medan filisteerna ryckte fram och spred sig i Refaimdalen.
2 Sam 5:19
David frågade Herren: "Skall jag dra ut mot filisteerna? Ger du dem i mitt våld?" Herren svarade: "Dra ut mot dem, jag skall ge filisteerna i ditt våld."
2 Sam 5:20
Så kom David till Baal-Perasim och slog där filisteerna. "Herren har gått framför mig som en flodvåg", sade han, "och vräkt undan mina fiender." Han kallade därför platsen för Baal-Perasim.
2 Sam 5:21
Filisteerna lämnade kvar sina gudabilder, och David och hans män tog dem med sig.
2 Sam 5:22
  Ännu en gång marscherade filisteerna upp och spred sig i Refaimdalen.
2 Sam 5:23
Då frågade David Herren och fick till svar: "Du skall inte gå rakt emot dem utan gå runt och falla dem i ryggen från det håll där bakaträden står.