Läs bibeltext

2 Mos 20:1
Detta är vad Gud sade:
2 Mos 20:2
Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.
2 Mos 20:3
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2 Mos 20:4
Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden.
2 Mos 20:5
Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig
2 Mos 20:6
men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.
2 Mos 20:7
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
2 Mos 20:8
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
2 Mos 20:9
Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor,
2 Mos 20:10
men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer.
2 Mos 20:11
Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.