Läs bibeltext

Job 42:13
Och han fick sju söner och tre döttrar.
Job 42:14
Den första gav han namnet Lillduvan, den andra Kanelblomman och den tredje Sminkdosan.
Job 42:15
I hela landet fanns inte skönare kvinnor än Jobs döttrar. Deras far lät dem få ärva tillsammans med bröderna.
Job 42:16
Job levde sedan 140 år till och fick se barn och barnbarn i fyra led.
Job 42:17
Så dog Job, gammal och mätt av år.

Psaltaren
 
Ps 1:1
    Lycklig den som inte följer de gudlösa,
    inte går syndares väg
    eller sitter bland hädare
Ps 1:2
    utan har sin lust i Herrens lag
    och läser den dag och natt.
Ps 1:3
    Han är som ett träd
    planterat nära vatten -
    det bär sin frukt i rätt tid,
    aldrig vissnar bladen.
    Allt vad han gör går väl.
Ps 1:4
    Inte så med de gudlösa -
    de liknar agnar som vinden för bort.
Ps 1:5
    Därför döms de gudlösa där rätten råder
    och syndarna i de rättfärdigas krets.
Ps 1:6
    Herren är med på de rättfärdigas väg,
    men de gudlösas väg leder till intet.