Läs bibeltext

Ps 2:12
    Annars vredgas han och ni går under,
    ty hans vrede kan lätt blossa upp.
    Lyckliga de som flyr till honom.
Ps 3:1
En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.
Ps 3:2
    Herre, mina fiender är många!
    Många reser sig mot mig.
Ps 3:3
    Många säger om mig:
    "Han får ingen hjälp av Gud."
Ps 3:4
    Men du, Herre, är min sköld och min ära,
    du är den som ger mig seger.
Ps 3:5
    Jag ropar högt till Herren,
    och han svarar från sitt heliga berg.
Ps 3:6
    Jag lade mig ner, jag sov,
    jag vaknade - Herren stöder mig.
Ps 3:7
    Jag fruktar ej för de tiotusen,
    som ansätter mig från alla håll.
Ps 3:8
    Herre, grip in! Rädda mig, min Gud!
    Du slår mina fiender på käken,
    du krossar de gudlösas tänder.
Ps 3:9
    Hjälpen kommer från Herren.
    Ge välsignelse åt ditt folk!
Ps 4:1
För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.