Läs bibeltext

Ps 7:11
    Gud håller min sköld,
    de redbara räddar han.
Ps 7:12
    Gud är en rättvis domare,
    en Gud som alltid kan vredgas.
Ps 7:13
    Om någon inte ger vika,
    då slipar han sitt svärd,
    spänner sin båge och siktar,
Ps 7:14
    håller dödens vapen redo
    och gör sina pilar brinnande.
Ps 7:15
    Den mannen är dräktig med ondska,
    han går havande med ofärd,
    och han föder lögn.
Ps 7:16
    Han gräver en grop och gör den djup
    men faller i egen fälla.
Ps 7:17
    Ofärden drabbar honom själv,
    våldet kommer över hans eget huvud.
Ps 7:18
    Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom
    och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ps 8:1
För körledaren. En psalm av David.
Ps 8:2
    Herre, vår härskare,
    väldigt är ditt namn över hela jorden.
    Jag vill besjunga din himmelska prakt
Ps 8:3
    med ett barns, ett dibarns mun.
    Du har rest ett värn mot dina fiender
    för att betvinga ovän och hämnare.