Läs bibeltext

Ps 9:5
    Du har dömt och skaffat mig rätt,
    du satte dig på tronen, en rättvis domare.
Ps 9:6
    Du röt åt folken, förgjorde de onda,
    du strök ut deras namn för evigt.
Ps 9:7
    Fienden är borta, krossad för alltid.
    Du lade städerna öde, ingen minns dem.
Ps 9:8
    Herren regerar i evighet,
    han har rest sin tron för att döma.
Ps 9:9
    Han råder rättvist över världen,
    dömer folken med oväld.
Ps 9:10
    Herren är en borg för den förtrampade,
    en borg i tider av nöd.
Ps 9:11
    De som känner dig, Herre, litar på dig,
    ty du sviker inte dem som kommer till dig.
Ps 9:12
    Lovsjung Herren som bor på Sion,
    förkunna hans gärningar för folken!
Ps 9:13
    Han som hämnas blodsdåd minns,
    han har inte glömt de förtrycktas klagan.
Ps 9:14
    Var barmhärtig, Herre,
    se hur jag förtrycks av mina fiender,
    du som kan lyfta mig bort från dödens portar,
Ps 9:15
    så att jag får sjunga ditt lov,
    jubla över din hjälp i Sions portar.