Läs bibeltext

Ps 33:15
    han som ensam gett dem liv och tanke
    och som följer alla deras gärningar.
Ps 33:16
    Stora härar räddar inte kungen,
    stor styrka hjälper inte kämpen,
Ps 33:17
    stridshästar säkrar inte segern,
    de räddar ingen med all sin kraft.
Ps 33:18
    Men Herren vakar över dem som fruktar honom,
    över dem som hoppas på hans nåd,
Ps 33:19
    han räddar dem från döden
    och håller dem vid liv i hungertid.
Ps 33:20
    Vi sätter vårt hopp till Herren,
    han är vår hjälp och vår sköld.
Ps 33:21
    I honom har våra hjärtan sin glädje,
    vi förtröstar på hans heliga namn.
Ps 33:22
    Herre, låt din nåd vila över oss,
    ty vi hoppas på dig.
Ps 34:1
Av David, när han spelade vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom.
Ps 34:2
    Jag vill alltid prisa Herren,
    ständigt sjunga hans lov.
Ps 34:3
    Stolt ger jag Herren äran,
    de betryckta hör det och gläds.