Läs bibeltext

Ps 92:6
    Herre, vilken storhet i ditt verk,
    vilket djup i dina planer!
Ps 92:7
    Den enfaldige kan inte förstå det,
    en dåre fattar inte detta:
Ps 92:8
    om än de gudlösa växer som gräs
    och ogärningsmännen blomstrar,
    skall de ändå förgöras för alltid.
Ps 92:9
    Men du, Herre, är upphöjd i evighet.
Ps 92:10
    Ja, dina fiender, Herre,
    dina fiender skall gå under
    och ogärningsmännen skingras.
Ps 92:11
    Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn,
    du svalkar mig med uppfriskande olja.
Ps 92:12
    Jag får se hur mina fiender går under,
    höra hur de onda angriparna förgås.
Ps 92:13
    De rättfärdiga grönskar som palmer,
    växer höga som cedrar på Libanon.
Ps 92:14
    De är planterade i Herrens hus
    och grönskar på vår Guds förgårdar.
Ps 92:15
    Ännu i hög ålder skjuter de skott,
    de är fulla av sav och kraft
Ps 92:16
    och vittnar om att Herren är rättvis,
    min klippa - i honom finns ingen orätt.