Läs bibeltext

Ps 94:7
    "Herren ser det inte", säger de,
    "Jakobs Gud märker det inte."
Ps 94:8
    Ni oförnuftiga i vårt folk, tänk efter,
    ni dårar, när skall ni få förstånd!
Ps 94:9
    Skulle han som gett er öron inte höra,
    han som skapat ögat inte se?
Ps 94:10
    Skulle han som fostrar folken inte straffa,
    han som undervisar människorna inte veta?
Ps 94:11
    Herren känner människornas planer,
    han vet att de är idel tomhet.
Ps 94:12
    Lycklig den som du, Herre, fostrar
    och undervisar genom din lag.
Ps 94:13
    Du ger honom ro i onda dagar,
    medan graven grävs åt de gudlösa.
Ps 94:14
    Ty Herren förskjuter inte sitt folk,
    han överger inte sin egendom.
Ps 94:15
    Den rättfärdige skall få sin rätt
    och alla redbara ha en framtid.
Ps 94:16
    Vem försvarar mig mot de onda,
    vem tar mitt parti mot ogärningsmän?
Ps 94:17
    Om inte Herren kom till min hjälp
    skulle jag snart få bo i tystnaden.