Läs bibeltext

Ps 116:12
    Hur skall jag återgälda Herren
    alla hans välgärningar mot mig?
Ps 116:13
    Jag lyfter räddningens bägare
    och åkallar Herren.
Ps 116:14
    Jag vill infria mina löften till Herren
    inför hela hans folk.
Ps 116:15
    De trognas liv
    är dyrbart i Herrens ögon.
Ps 116:16
    Herre, jag är din tjänare,
    bara din tjänare, din tjänarinnas son,
    du har lossat mina bojor.
Ps 116:17
    Jag vill frambära tackoffer åt dig,
    jag vill åkalla Herren.
Ps 116:18
    Jag vill infria mina löften till Herren
    inför hela hans folk
Ps 116:19
    på förgårdarna till Herrens tempel,
    inne i Jerusalem.
    Halleluja!
Ps 117:1
    Prisa Herren, alla folk,
    lova honom, alla länder!
Ps 117:2
    Väldig är hans godhet mot oss,
    Herrens trofasthet är evig.
    Halleluja!
Ps 118:1
    Tacka Herren, ty han är god,
    evigt varar hans nåd.