Läs bibeltext

Ps 118:13
    De trängde mig hårt, jag var nära att falla,
    men Herren kom mig till hjälp.
Ps 118:14
    Herren är min kraft och mitt värn,
    han blev min räddning.
Ps 118:15
    Hör hur segerropen skallar,
    jubel stiger från de trognas läger:
    Herrens hand har visat sin kraft.
Ps 118:16
    Herrens hand är höjd till seger,
    Herrens hand har visat sin kraft.
Ps 118:17
    Jag skall inte dö, jag skall leva
    och vittna om Herrens gärningar.
Ps 118:18
    Hårt har Herren tuktat mig,
    men han gav mig inte i dödens våld.
Ps 118:19
    Öppna för mig rättfärdighetens portar!
    Jag vill gå in och tacka Herren.
Ps 118:20
    Här är Herrens port,
    här får hans trogna gå in.
Ps 118:21
    Jag tackar dig för att du hörde min bön
    och blev min räddning.
Ps 118:22
    Stenen som husbyggarna ratade
    har blivit en hörnsten.
Ps 118:23
    Detta är Herrens eget verk,
    det står för våra ögon som ett under.