Läs bibeltext

1 Mos 1:12
Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott.
1 Mos 1:13
Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.
1 Mos 1:14
  Gud sade: "På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år.
1 Mos 1:15
De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden." Och det blev så.
1 Mos 1:16
Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna.
1 Mos 1:17
Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden,
1 Mos 1:18
att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott.
1 Mos 1:19
Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.
1 Mos 1:20
  Gud sade: "Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet."
1 Mos 1:21
Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott.
1 Mos 1:22
Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig."