Läs bibeltext

Jes 48:12
    Hör på mig, Jakob,
    Israel, som jag har kallat!
    Jag är Gud,
    jag är den förste och jag är den siste.
Jes 48:13
    Min hand lade jordens grund,
    min högra hand spände ut himlen.
    När jag kallade på dem stod de där.
Jes 48:14
    Samlas nu alla och lyssna!
    Vem av de andra förkunnade detta,
    att den som Herren älskar
    skall utföra det han vill
    mot Babylon och Kaldeens folk?
Jes 48:15
    Jag, jag sade det,
    jag kallade honom, jag sände honom
    och gav honom framgång.
Jes 48:16
    Kom hit till mig och hör detta:
    Sedan allt började har jag talat öppet,
    när något skedde fanns jag där.
    Nu har Herren Gud sänt mig,
    och hans ande …
Jes 48:17
    Så säger Herren, din befriare,
    Israels Helige:
    Jag är Herren, din Gud,
    som ger dig nyttig undervisning
    och leder dig den väg du skall gå.
Jes 48:18
    Om du ändå lydde mina bud!
    Då skulle din lycka bli som en flod,
    som havets vågor din framgång.
Jes 48:19
    Din avkomma skulle bli som sanden,
    dina ättlingar som sandkornen.
    Ditt namn skulle inte utplånas
    utan alltid stå inför mig.
Jes 48:20
    Lämna Babylon,
    fly från Kaldeen!
    Berätta det med jubel, förkunna det
    och låt det bli känt över hela jorden
    att Herren har befriat sin tjänare Jakob.
Jes 48:21
    De behövde inte törsta
    när han förde dem genom ödemarken.
    Han lät vatten flöda ur klippan,
    han klöv klippan, så att vatten strömmade fram.
Jes 48:22
    De gudlösa får aldrig någon lycka,
    säger Herren.