Läs bibeltext

Jer 1:12
Herren sade: "Du har sett rätt: jag vakar över mitt ord tills det bär frukt."
Jer 1:13
  Herrens ord kom till mig för andra gången: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en kokande gryta i norr, den lutar hitåt."
Jer 1:14
Då sade Herren:
    Från norr skall olyckan välla in
    över alla som bor i landet,
Jer 1:15
    ty nu bådar jag upp
    alla stammar från rikena i norr,
    säger Herren.
    De skall komma och ställa sina troner
    framför Jerusalems portar,
    kring stadens murar
    och kring alla städer i Juda.
Jer 1:16
    Jag skall gå till rätta med mitt folk
    för all deras ondska, för att de övergav mig.
    De tände offereld åt andra gudar
    och tillbad ting de själva gjort.
Jer 1:17
    Fäst upp dina kläder,
    res dig och säg till dem
    allt vad jag befaller dig!
    Var inte förskräckt för dem,
    ty då slår jag dig med skräck inför dem.
Jer 1:18
    Se, jag gör dig i dag
    till en befäst stad,
    en pelare av järn, en mur av koppar,
    som håller stånd mot hela landet,
    mot Judas kungar och dess stormän,
    mot prästerna och folket i landet.
Jer 1:19
    De skall angripa dig,
    men de skall inte besegra dig,
    ty jag är med dig,
    säger Herren,
    och jag skall rädda dig.
Jer 2:1
Herrens ord kom till mig:
Jer 2:2
Gå och förkunna för Jerusalem: Så säger Herren:
    Jag minns hur hängiven du var som ung,
    hur du älskade mig som brud,
    hur du följde mig genom öknen,
    genom landet där ingen sår.
Jer 2:3
    Israel var helgat åt Herren,
    det första av hans skörd.
    Alla som åt av det ådrog sig skuld,
    olyckan drabbade dem,
    säger Herren.