Läs bibeltext

Jer 13:17
    Men om ni inte lyssnar till detta,
    måste jag gråta i det fördolda
    över ert högmod och fälla tårar.
    Ur mina ögon skall tårarna strömma
    när Herrens hjord förs bort i fångenskap.
Jer 13:18
    Säg till kungen och kungamodern:
    Stig ner från er höga plats,
    ty den praktfulla kronan
    har fallit från era huvuden.
Jer 13:19
    Städerna i Negev är stängda,
    ingen kan öppna dem.
    Hela Juda är bortfört i fångenskap,
    bortfört till sista man.
Jer 13:20
    Lyft blicken och se
    dem som kommer från norr:
    var är nu fåren du fick om hand,
    den hjord som var din stolthet?
Jer 13:21
    Vad kommer du att säga
    när de som du gjorde till nära vänner
    sätts till härskare över dig?
    Kommer du då inte att plågas
    likt en födande kvinna?
Jer 13:22
    Och du skall fråga dig:
    "Varför hände detta mig?"
    För dina många synders skull
    drogs dina kjolar upp
    och din kropp blev skändad.
Jer 13:23
    Kan nubiern ändra sin hudfärg
    eller leoparden sina fläckar?
    Då skulle också ni kunna göra det goda,
    ni som vant er vid att göra det onda.
Jer 13:24
    Jag skall skingra er som boss
    som virvlar bort för ökenvinden.
Jer 13:25
    Detta skall bli din lott,
    den del jag mäter ut åt dig, säger Herren,
    du som glömde mig
    och förlitade dig på lögn.
Jer 13:26
    Jag drar själv upp dina kjolar
    över ansiktet på dig
    så att du blottas i all din skam.
Jer 13:27
    Din frustande otukt!
    Ditt skamlösa horande!
    På kullarna och på fälten
    har jag sett dina vidrigheter.
    Ve dig, Jerusalem!
    Skall du aldrig någonsin bli ren?