Läs bibeltext

Jer 13:22
    Och du skall fråga dig:
    "Varför hände detta mig?"
    För dina många synders skull
    drogs dina kjolar upp
    och din kropp blev skändad.
Jer 13:23
    Kan nubiern ändra sin hudfärg
    eller leoparden sina fläckar?
    Då skulle också ni kunna göra det goda,
    ni som vant er vid att göra det onda.
Jer 13:24
    Jag skall skingra er som boss
    som virvlar bort för ökenvinden.
Jer 13:25
    Detta skall bli din lott,
    den del jag mäter ut åt dig, säger Herren,
    du som glömde mig
    och förlitade dig på lögn.
Jer 13:26
    Jag drar själv upp dina kjolar
    över ansiktet på dig
    så att du blottas i all din skam.
Jer 13:27
    Din frustande otukt!
    Ditt skamlösa horande!
    På kullarna och på fälten
    har jag sett dina vidrigheter.
    Ve dig, Jerusalem!
    Skall du aldrig någonsin bli ren?
Jer 14:1
Detta är Herrens ord till Jeremia om torkan.
Jer 14:2
    Juda sörjer,
    städernas portar sjunker samman,
    lutar mot jorden i sorg,
    ett klagoskri stiger från Jerusalem.
Jer 14:3
    Stormännen skickar sina drängar efter vatten,
    men när de kommer till dammen
    finner de inget vatten.
    De återvänder med tomma kärl.
    Besvikna och vanmäktiga
    täcker de sina huvuden.
Jer 14:4
    Marken spricker,
    ty inget regn har fallit i landet.
    Därför täcker bönderna besvikna sina huvuden.
Jer 14:5
    Också hinden på fältet
    överger sin nyfödda kalv
    då det inte finns något grönt.