Läs bibeltext

Jer 14:6
    Vildåsnorna står på de kala höjderna
    och flämtar som schakaler.
    Deras ögon är matta,
    ty det finns inget gräs.
Jer 14:7
    Fastän våra brott vittnar mot oss -
    grip in, Herre, ditt namn till ära!
    Ja, vår trolöshet är stor,
    mot dig har vi syndat.
Jer 14:8
    Du Israels hopp,
    dess räddare i nödens tid,
    varför är du som en främling i landet,
    en vandrare som stannar en enda natt?
Jer 14:9
    Varför står du lamslagen,
    lik en kämpe som inte kan segra?
    Du finns ju mitt ibland oss, Herre,
    och ditt namn är utropat över oss,
    överge oss inte!
Jer 14:10
Så säger Herren om detta folk: De älskar att driva omkring, de har svårt att hålla fötterna i styr. Herren vill inte veta av dem; nu minns han deras skuld och straffar deras synder.
Jer 14:11
  Herren sade till mig: "Du skall inte be om välgång för detta folk.
Jer 14:12
När de fastar skall jag inte höra deras rop, och när de offrar brännoffer och matoffer vill jag inte veta av dem. Med svärd och svält och pest skall jag göra slut på dem."
Jer 14:13
Då sade jag: "Herre, min Gud, profeterna säger till dem att de inte skall drabbas av svärd eller svält, eftersom du skall ge dem fred och trygghet på denna plats."
Jer 14:14
  Herren svarade mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem och inte gett dem något uppdrag och inte talat till dem. Lögnsyner, tomma spådomskonster och bedrägliga påfund är vad dessa profeter kommer med.
Jer 14:15
Därför säger jag, Herren, om de profeter som profeterar i mitt namn fastän jag inte har sänt dem, de som säger att varken svärd eller svält skall drabba detta land: Genom svärd och svält skall dessa profeter gå under.
Jer 14:16
Och människorna som de profeterar för skall bli liggande på Jerusalems gator, offer för svält och svärd, och ingen skall begrava dem - män och hustrur, söner och döttrar. Så skall jag låta deras egen ondska drabba dem.