Läs bibeltext

Jer 14:12
När de fastar skall jag inte höra deras rop, och när de offrar brännoffer och matoffer vill jag inte veta av dem. Med svärd och svält och pest skall jag göra slut på dem."
Jer 14:13
Då sade jag: "Herre, min Gud, profeterna säger till dem att de inte skall drabbas av svärd eller svält, eftersom du skall ge dem fred och trygghet på denna plats."
Jer 14:14
  Herren svarade mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem och inte gett dem något uppdrag och inte talat till dem. Lögnsyner, tomma spådomskonster och bedrägliga påfund är vad dessa profeter kommer med.
Jer 14:15
Därför säger jag, Herren, om de profeter som profeterar i mitt namn fastän jag inte har sänt dem, de som säger att varken svärd eller svält skall drabba detta land: Genom svärd och svält skall dessa profeter gå under.
Jer 14:16
Och människorna som de profeterar för skall bli liggande på Jerusalems gator, offer för svält och svärd, och ingen skall begrava dem - män och hustrur, söner och döttrar. Så skall jag låta deras egen ondska drabba dem.
Jer 14:17
    Detta skall du säga till dem:
    Tårar strömmar från mina ögon
    natt och dag, utan avbrott.
    Ty mitt folk, min arma dotter,
    har drabbats av ett förkrossande slag,
    av ett oläkligt sår.
Jer 14:18
    Går jag ut på fälten
    ser jag dem som stupat för svärd,
    går jag in i staden
    ser jag svältens härjningar.
    Även präster och profeter
    irrar omkring i landet, rådlösa.
Jer 14:19
    Har du helt förkastat Juda?
    Känner du avsky för Sion?
    Varför har du slagit oss,
    gett oss oläkliga sår?
    Vi hoppas på fred och välgång
    men lyckan uteblir,
    vi hoppas på en tid av läkedom
    men möter skräck.
Jer 14:20
    Herre, vi erkänner vår ondska,
    våra fäders skuld,
    ja, vi har syndat mot dig.
Jer 14:21
    För ditt namns ära: förskjut oss inte,
    förnedra inte din härlighets tron!
    Kom ihåg ditt förbund med oss, bryt det inte!
Jer 14:22
    Kan någon av folkens falska gudar ge regn?
    Kan himlen själv låta skurar falla?
    Endast du kan det, Herre, vår Gud,
    du är vårt hopp.
    Ty du är den som gjort allt detta.